Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
N-0278 Oslo,
Norway
Tel:                +47 23 00 19 60
Fax:                +47 23 00 19 70
E-post: