Organisasjon

Eierstruktur

Sjølyst Utvikling AS eies av Bjerke Fondsinvest AS, som gjennom Bjerke Industrier AS kontrolleres av Ola Mæle.

I andre kvartal 2010 ble det inngått avtale mellom aksjeeiere Bjerke Fondsinvest AS og Megaron AS om deling av selskapet.Denne delingen vil gjennomføres over 2-3 år. Bjerke Fondsinvest AS ble 100 % eier av Sjølyst Utvikling AS, mens Megaron AS blant annet overtok aksjene i noen av konsernets datterselskaper.

Ola Mæle er utdannet Cand. Med. fra Universitet i Oslo, og har vært gründer av en rekke bedrifter, deriblant kleskjedene Bik Bok, Pocoloco og Voice of Europe.

Management

Leif Rune Eide var fra 2000 til 2010 finansdirektør i Sjølyst Utvikling AS, og er nå administrerende direktør. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Han har 15 års erfaring innen venture- og eiendomsinvesteringer. Blant annet har han jobbet som finansanalytiker i Norsk Vekst Forvaltning.