Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:

 


Fornebu, Oslo

 
Home Page

Sjølyst Utvikling ervervet i 2000 det meste av den tidligere hovedflyplassen på Fornebu, sammen med åtte andre investorer.

Prosjektet har potensial for 425 000 kvm. bolig, 100 000 kvm. næring, hotell, kjøpesenter m.m., og vil ferdigstilt bli en by på størrelse med Lillehammer.

Sjølyst Utvikling og de øvrige investorene solgte 29. mars 2007 hele Fornebuprosjektet til Scandinavian Property Development, et selskap under administrasjon av Aberdeen Property Investors.