Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:

 


Kaldnes, Tønsberg

 
Home Page

Sjølyst Utvikling AS kjøpte i 1999 Kaldnes Mekaniske Verksted i samarbeid med partnere.
Visjonen var å utvikle en ny og moderne bydel i samspill med gamle Tønsberg by.

I dag er Kaldnes tilknyttet Tønsberg sentrum med en 100 meter lang gang- og sykkelbru. Det er etablert 230 boliger, hovedkontor for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, restauranter og forretninger i den nye bydelen. Samtidig er flere bygninger er underveis, både under oppføring og under planlegging.

Mer informasjon finnes på Kaldnes Byutviklings egne hjemmesider: www.kaldnes-byutvikling.no

Hele prosjektet ble i 2007 solgt til Hansa Property Group ASA, men Sjølyst Utvikling AS hadde i ytterligere ett år managementansvar for prosjektet.