Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:

 


Ringshusveien 34, Oslo

 
Home Page

I henhold til "småhusplanen", en politisk vedtatt generell reguleringsplan hvis hensikt er å få til gode fortettingsprosjekter, har Sjølyst Utvikling utviklet flere mindre boligprosjekter i Osloområdet.

Sjølyst Utvikling ferdigstilte i 2005 ti leiligheter på Nordstrand i Oslo. Prosjektet bestod av to leilighetsbygg på totalt 1 000 kvm.