Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:

 


Thune mekaniske verksted

 
Home Page

Prosjektet omfattet en ombygging fra industribygg til kontorlokaler, og ble utviklet i perioden
1992-1994.

Kontorbygget er på 10 000 kvm, og ble solgt til Industrifinans.